logo
Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur
S. No. Secretary Name From To
1. Shri Suresh Chand Gupta 13-10-2014 14-05-2015
2. Shri Sanwar Mal Verma 14-05-2015 20-06-2016
3. Shri Pradeep Kumar Borad 06-07-2016 07-11-2016
4. Shri Maneesh Chauhan 07-11-2016 08-05-2017
5. Shri Matadeen Sharma 11-05-2017 10-04-2018
6. Dr. Mukut B. Jangid 23-04-2018 18-01-2021
6. Shri Pushkar Raj Sharma 18-01-2021 29-08-2022
6. Shri Sunil Poonia 01-09-2022 16-02-2023
6. Shri Sanjay Kumar Mathur 16-02-2023